Uwaga!!! Aby właściwie odczytać zawarte na stronie dokumenty należy zainstalować zestaw hebrajskich i greckich czcionek. Do pobrania tutaj